​Cégek, pénzügyi és egyéb szervezetek, valamint köztulajdonban álló gazdasági társaságok számára egyaránt vállaljuk compliance / megfelelési tanácsadói tevékenység ellátását.

Szolgáltatásunk kiterjed a társaság tevékenységére és működésére vonatkozó jogszabályoknak, továbbá a felügyeleti követelményeknek való megfelelés biztosítására, a megfelelésben érintett belső szabályzatainak ellenőrzésére, azok felülvizsgálatára vagy elkészítésére, valamint a kockázatkezelési környezet, illetve a belső kontrollrendszer kialakítására és működtetésének szakértői támogatására is.


Compliance

A cégek számára elsődleges fontosságú, hogy a változó és egyre komplexebb jogi és gazdasági környezetben hatékony és kockázatokkal arányos működési struktúrával rendelkezzenek, amely egyaránt biztosítja a cég jogi és hatósági elvárásoknak való megfelelését, ezzel hozzájárulva a jó hírnevének megőrzéséhez, illetve ezáltal is növelve jövedelmezőségét.

E célok eléréséhez elengedhetetlenül szükséges az olyan compliance kultúra kialakítása a cégen belül, amely képes nyomon követni és elősegíteni a folyamatba épített kontrollok működtetését, valamint támogatja a döntéshozókat és a munkavállalókat az etikus és jogszerű feladatellátásban.

Szolgáltatásunk külső compliance tanácsadó delegálásával segíti a fenti célok elérését többek között az alábbi feladatok ellátásán keresztül:

 • biztosítjuk a társaság belső szabályzatainak a társaság tevékenységére és működésére vonatkozó jogszabályoknak, továbbá a felügyeleti követelményeknek való megfelelését;
 • azonosítjuk a megfelelőségi kockázatokat, javaslatokat teszünk ezen kockázatok kiküszöbölésére;
 • rendszeres monitoringokon keresztül segítünk értékelni a megfelelésbeli hiányosságok kiküszöbölésére tett intézkedéseket;
 • elkészítjük és rendszeresen felülvizsgáljuk a társaság megfelelési és etikai vonatkozású belső szabályzatait, elősegítjük a szabályozással összhangban álló gyakorlat kialakítását;
 • közreműködünk a hatósági és felügyeleti szervekkel történő kommunikációban, vizsgálatok során támogatjuk a társaságot, nyomon követjük a hatósági eljárásokban feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében tett intézkedéseket;
 • támogatjuk és elősegítjük a kontrollkörnyezet kialakítását és működtetését;
 • a jogszabályoknak történő szervezeti megfeleléssel kapcsolatos intézkedések vonatkozásában folyamatos tanácsadást biztosítunk.

Megfelelési tanácsadás

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019.(XII.23.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó társaságok számára jogszabály alapján kötelező megfelelési tanácsadókból álló megfelelést támogató szervezetet megbízniuk vagy pedig egy fő megfelelési tanácsadót kijelölniük.

A megfelelési tanácsadó többek között elősegíti, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaság megfeleljen a tevékenységére és működésére vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak és szabályzatai összhangban legyenek a jogszabályi rendelkezésekkel.

Szolgáltatásunk keretében biztosítjuk többek között:

 • a köztulajdonban álló gazdasági társaságok tevékenységére és működésére vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak való megfelelés elősegítését;
 • ellenőrzések és monitoringok által a jogszabályoknak nem megfelelő eljárások feltérképezését;
 • a feltárt hibák és hiányosságok megoldására szolgáló megoldási javaslatok elkészítését;
 • a végzett tevékenység jogszabályoknak, célkitűzéseknek, belső szabályzatoknak, értékeknek és elveknek, továbbá a tevékenységi körre vonatkozó szakmai standardoknak való megfelelés nyomon követését;
 • szervezeti folyamatokból és jogszabályi környezetből eredő kockázatok feltárását, csökkentésükre való intézkedési tervek kidolgozását;
 • a megfelelésbeli hiányosságok feltárása érdekében tett intézkedések nyilvántartását, nyomon követését;
 • a kontrollkörnyezet kialakításának és az integrált kockázatkezelésnek a koordinációját;
 • a jogszabályi előírásoknak történő szervezeti megfeleléssel kapcsolatos intézkedések vonatkozásában folyamatos tanácsadást.

Szolgáltatásunk a Megrendelővel részletesen egyeztetett igények alapján, az azoknak legmegfelelőbb konstrukció keretében vehető igénybe. Kérjen ajánlatot, s kollégáink hamarosan felveszik Önnel a kapcsolatot az igényfelmérés céljából.