Adatvédelmi tisztviselő

A közfeladatot ellátó szervezeteknek, intézményeknek és cégeknek, valamint a személyes adatokat nagy mennyiségben kezelő vagy különleges (pl.: egészségügyi adatokat) kezelő vállalkozásoknak (pl.: gyógyszertáraknak) a GDPR alapján kötelező adatvédelmi tisztviselőt kijelölni vagy megbízni, aki nem lehet a szervezet vagy a vállalkozás vezetője, nem lehet a HR vagy az informatikai vezető, viszont ismernie kell többek között az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírásokat és azok alkalmazásának követelményeit és megvalósítási módjait az adatkezelő által végzett adatkezelések tekintetében.

Havidíjas előfizetés keretében igénybe vehető szolgáltatásunkkal biztosítjuk a törvényben előírt független adatvédelmi tisztviselőt, aki többek között:

  • a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírásokról naprakész tájékoztatást nyújt és azok érvényesítésének módjaival kapcsolatban tanácsot ad az adatkezelésért felelős vezetők, illetve az adatkezelési műveleteket végző alkalmazottak részére;

  • fogadja az érintettek adatkezelőhöz beérkező adatvédelemmel összefüggő panaszait és kezdeményezi a panasz orvoslásához szükséges intézkedések megtételét;

  • szakértői tanácsot ad a személyes adatok kezelésével kapcsolatban felmerülő kérdésekben;

  • kapcsolatot tart és együttműködik az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos eljárások lefolytatásában a felügyeleti Hatósággal;

  • közreműködik az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat rendszeres felülvizsgálatában;

  • szakmai, módszertani támogatást nyújt az adatkezelések kötelező felülvizsgálatához, új adatkezelés bevezetése esetében az adatvédelmi hatásvizsgálat lefolytatásához, a szabályozási környezet, illetve az adatkezelési gyakorlat felülvizsgálatához, valamint az esetlegesen felmerülő adatvédelmi incidensek megfelelő kezeléséhez.

A Szolgáltatás keretében elkészítjük mindazon kötelező dokumentációkat is (adatkezelői nyilvántartás, adatkezelési tájékoztatók, Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat, adatkezelési hozzájárulási nyilatkozatok, stb.), amelyek az adatkezelő számára a GDPR előírásai alapján szükségesek.

Biztosítjuk továbbá a kötelezően előírt, éves adatvédelmi tárgyú belső képzésekhez szükséges oktatóanyagot.


Nem egy számítógépes programot vagy internetes portál rendszert kínálunk, amibe fel kell tölteni az adatokat vagy üres sablonokat, nyilvántartás, szabályzat vagy dokumentum mintákat, hanem mi elkészítjük mindazt a közreműködésükkel, ami a folyamatos jogszabályi megfeleléshez szükséges!


A szolgáltatás díja:

Külső adatvédelmi tisztviselő biztosítása 120.000 Ft + ÁFA / hó *

* Adatkezelőnként 1 éves szolgáltatási szerződés megkötése esetén.

A szolgáltatás díja a fentiekben felsorolt feladatok ellátásának költségeit maradéktalanul tartalmazza. A szolgáltatási átalány havidíjon kívül nem alkalmazunk külön eseti díjazást (felmérési díj, szakértői óradíj, dokumentum vagy szabályzat felülvizsgálatának vagy elkészítésének díja, oktatási anyag biztosítása, kiszállási vagy egyéb, eseti díj).

Felhívjuk a figyelmét, hogy az oldalon feltüntetett díj irányár, amely az adatkezelések mennyiségétől és típusától függően, illetve speciális szakmai vagy többlet feladatellátásra vonatkozó igény esetén egyedi ajánlat alapján változhat!

Tekintse meg referenciánkat!