Visszaélés-bejelentési rendszer kialakításának és működtetésének szakértői támogatása

A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény 18. § (1) bekezdése értelmében az a foglalkoztató, amely legalább 50 személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztat, belső visszaélés-bejelentési rendszert köteles létrehozni és bevezetni.

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre (bűncselekményre) vonatkozó információt lehet bejelenteni.

A szervezet jó hírének megőrzése a valós és jogos szervezeti, gazdasági, üzleti érdeke, amelyhez az volna kívánatos, hogy lehetőleg minél kevesebb ilyen bejelentés legyen, de a legjobb, ha egyáltalán nem is fordulna elő. Amennyiben viszont mégis előfordul, akkor a bejelentés szakszerű és a jogszabályi előírásoknak megfelelő kivizsgálása és kezelése elengedhetetlen a reputációs és működési kockázatok csökkentése érdekében.

A visszaélés-bejelentési rendszerhez kötődő új jogszabályi előírásoknak történő maradéktalan megfelelés biztosítása céljából szakértői támogatást nyújtunk a rendszer kialakításához és működtetéséhez, valamint folyamatosan rendelkezésre állunk a beérkező bejelentések szakszerű kivizsgálásának és kezelésének támogatására.

Ennek keretében:

  • szakmai-, módszertani tanácsadást nyújtunk a rendszer szabályszerű kialakításához, bevezetéséhez és működtetéséhez;

  • felülvizsgáljuk (ha van), illetve elkészítjük (ha még nincs) az erre vonatkozó belső eljárásrend, például a „Visszaélés-bejelentési Szabályzat” és a bejelentők számára készítendő kötelező tájékoztató tartalmát;

  • a beérkező visszaélés-bejelentés esetén szakértői támogatást biztosítunk a bejelentés kivizsgálásával összefüggő belső eljárás lefolytatásához, a bejelentés jogszabályi előírásoknak megfelelő kezeléséhez, a bejelentő személy védelmének biztosításához, valamint a bejelentéssel kapcsolatos tájékoztatási és dokumentációs követelmények teljesítéséhez.