​Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (Ibtv.) a hatálya alá tartozó szervezetek számára kötelezően előírja információbiztonsági felelős (elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy, röviden: IBF) megbízását, akinek a fő feladata a szervezet információbiztonsággal összefüggő jogszabályi követelményeknek való megfelelőségét biztosítani.

Vállaljuk az Ibtv.-ben meghatározott információbiztonsági felelős feladatainak ellátását.


Az információbiztonsági felelős:

  • gondoskodik a szervezet elektronikus információs rendszereinek biztonságával összefüggő tevékenységek jogszabályokkal való összhangjának megteremtéséről és fenntartásáról,
  • elvégzi vagy irányítja fenti tevékenységek tervezését, szervezését, koordinálását és ellenőrzését,
  • előkészíti a szervezet elektronikus információs rendszereire vonatkozó informatikai biztonsági szabályzatot,
  • előkészíti a szervezet elektronikus információs rendszereinek biztonsági osztályba sorolását és a szervezet biztonsági szintbe történő besorolását,
  • véleményezi az elektronikus információs rendszerek biztonsága szempontjából a szervezet e tárgykört érintő szabályzatait és szerződéseit.

Szolgáltatásunk keretében biztosítjuk továbbá a munkavállalók kötelező, rendszeres információbiztonsági tudatosításához, belső képzéséhez a tájékoztató és oktatóanyagokat.

Az általunk alkalmazott módszertan a felügyeleti hatóság szigorú ellenőrzési szempontjainak is megfelelt már több ügyfelünknél lefolytatott vizsgálata során.

A szolgáltatás díja:

Információbiztonsági felelős biztosítása 120.000 Ft + ÁFA / hó *

A szolgáltatás díja a fentiekben felsorolt feladatok ellátásának költségeit maradéktalanul tartalmazza. A szolgáltatási átalány havidíjon kívül nem alkalmazunk külön eseti díjazást (felmérési díj, szakértői óradíj, dokumentum vagy szabályzat felülvizsgálatának vagy elkészítésének díja, oktatási anyag biztosítása, kiszállási vagy egyéb, eseti díj).

* Felhívjuk a figyelmét, hogy az oldalon feltüntetett díj irányár, amely egyedi ajánlat alapján, illetve  a speciális szakmai vagy többlet feladatellátást igénylő esetekben megállapodástól függően változhat!


Tekintse meg referenciánkat!