ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ - Közfeladatot ellátó szervezeteknek, intézményeknek, cégeknek, egészségügyi szolgáltatóknak

A közfeladatot ellátó szervezeteknek, intézményeknek és cégeknek, valamint a személyes adatokat nagy mennyiségben kezelő vagy különleges (pl.: egészségügyi adatokat) kezelő vállalkozásoknak a GDPR alapján kötelező adatvédelmi tisztviselőt (DPO: Data Protection Officer) kijelölni vagy megbízni.

Szolgáltatásunk keretében biztosítjuk a független adatvédelmi tisztviselőt, s a törvényben előírt kötelező feladatokat teljeskörűen és maradéktalanul ellátjuk.

INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI FELELŐS

​Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (Ibtv.) a hatálya alá tartozó szervezetek számára kötelezően előírja információbiztonsági felelős (elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy, röviden: IBF) megbízását, akinek a fő feladata a szervezet információbiztonsággal összefüggő jogszabályi követelményeknek való megfelelőségét biztosítani.

Vállaljuk az Ibtv.-ben meghatározott információbiztonsági felelős feladatainak ellátását.

COMPLIANCE / MEGFELELÉSI TANÁCSADÁS

​Cégek, pénzügyi és egyéb szervezetek, valamint köztulajdonban álló gazdasági társaságok számára egyaránt vállaljuk compliance / megfelelési tanácsadói tevékenység ellátását.

Szolgáltatásunk kiterjed a társaság tevékenységére és működésére vonatkozó jogszabályoknak, továbbá a felügyeleti követelményeknek való megfelelés biztosítására, a megfelelésben érintett belső szabályzatainak ellenőrzésére, azok felülvizsgálatára vagy elkészítésére, valamint a kockázatkezelési környezet, illetve a belső kontrollrendszer kialakítására és működtetésének szakértői támogatására is.